Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

Transplantacija kože

Rekonstrukcijska kirurgija

Slobodni kožni transplantat jest dio kože koji se potpuno odvaja od svoje podloge i prenosi na drugu podlogu. Služi za rekonstrukciju (pokrivanje) rana s oštećenjem kože i mekog tkiva, odnosno površina koje su sposobne za stvaranje granulacija i prehranu-prihvaćanje transplantata. S obzirom na debljinu, slobodne kožne transplantate dijelimo:

a) na transplantate djelomične debljine kože (Ollier-Thierschov transplantat, Blairov transplantat)

b) na transplantate pune debljine kože (Wolfe-Krause)

Ovisno o veličini i lokalizaciji oštećenja, kirurški postupak rekonstrukcije slobodnim kožnim transplantatom može se provoditi u lokalnoj ili općoj anesteziji.


Rekonstrukcija defekta nosa slobodnim kožnim transplantatom – nakon 6 mjeseci
Rekonstrukcija defekta nosa slobodnim kožnim transplantatom – nakon 6 mjeseci Rekonstrukcija defekta nosa slobodnim kožnim transplantatom – nakon 6 mjeseci