Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

Mikrokirurgija perifernih živaca

Rekonstrukcijska kirurgija

Ozljede perifernih živaca značajan su dijagnostički i terapijski problem. Povezane su s motornim i osjetnim ispadom u inervacijskom području određenog živca koji u značajnoj mjeri narušava funkciju zahvaćenog ekstremiteta, a nerijetko uzrokuje i invaliditet. Kod ozljeda perifernih živaca moguće je učiniti primarnu ili sekundarnu rekonstrukciju: šavom živca, transplantacijom živca, konduit metodama ili postupcima neurolize. Operacije se obavljaju uz pomoć mikroskopa ili operacijskih lupa specijalnim mikrokirurškim instrumentarijem i posebnim šivaćim materijalom. Ove kirurške postupke provodi tim liječnika specijalno educiran u primjeni mikrokirurške tehnike. Nakon rekonstrukcije nužna je imobilizacija a potom intenzivna fizikalna terapija.


Nakon rekonstrukcije živca medianusa
Nakon rekonstrukcije živca medianusa Nakon rekonstrukcije živca medianusa