Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

Korekcija ožiljaka

Rekonstrukcijska kirurgija

Korigirati se mogu izbočeni ili uleknuti ožiljci, ožiljci s deformitetom «stepenice», ožiljci koji su priljubljeni za podležeće strukture ili koji izazivaju kontrakture i funkcionalne smetnje, ožiljci koji sadrže strana tijela ili uzrokuju poremećaj estetskih jedinica lica. Idealno vrijeme korekcije jest godinu dana nakon nastanka ožiljka. Kod funkcionalnih smetnji (kontraktura velikih zglobova, prstiju šake) zahvat se mora učiniti i ranije. U većini slučajeva korekcija ožiljka provodi se u lokalnoj anesteziji, a najčešće metode korekcije jesu: dermoabrazija, izrezivanje ožiljka i direktno zatvaranje rane po anatomskim slojevima, «Z»-plastika, «W»-plastika, rekonstrukcija slobodnim kožnim transplantatom ili lokalnim režnjem, te primjena tkivnog-proširivača (ekspandera).

Noviji postupci korekcije ožiljaka su: lipofiling (transplantacija matičnih stanica), injiciranje HA filera u područje ožiljaka, te korekcija ožiljaka kremama s visokom koncentracijom vitamina A (ZO Skin Health).