Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

POSTUPCI REKONSTRUKCIJE DOJKE

Kirurgija dojke

Rekonstrukcija dojke sastavni je dio suvremenog liječenja karcinoma dojke. Ona ne utječe na tijek bolesti, ne ometa provođenje naknadnog onkološkog liječenja i ne povećava učestalost pojave recidiva karcinoma. Nasuprot tomu ima izrazito povoljni psihološki učinak na bolesnicu. S obzirom na to kada se obavlja kirurški zahvat, razlikujemo primarnu rekonstrukciju (koja se provodi u istom kirurškom postupku nakon odstranjenja dojke), te sekundarnu rekonstrukciju (koja se provodi poslije godinu dana ili kasnije, kad se završi onkološko liječenje - kemoterapija/ radioterapija). Postoje dvije velike skupine rekonstrukcijskih kirurških postupaka:

1. Rekonstrukcija implantatom za dojku (obuhvaća rekonstrukciju silikonskom protezom, kombinacijom tkivnog proširivača i proteze, zatim tzv. proteza-ekspanderom ili Beckerovom protezom te kombinacijom proteze i lokalnog režnja).

2. Rekonstrukcija vlastitim tkivom (lokalnim ili slobodnim mikrovaskularnim režnjom). Od lokalnih režnjeva metoda izbora danas je rekonstrukcija otočastim režnjem leđnog mišića latissimus dorsi, a od slobodnih mikrovaskularnih režnjeva prvi izbor je tzv. DIEP režanj.

Vrsta rekonstrukcije ovisi: o općem stanju bolesnice, o lokalnom nalazu, o veličini dojki te o želji bolesnice.


Rekonstrukcija leđnim mišićem
Rekonstrukcija leđnim mišićem Rekonstrukcija leđnim mišićem

Rekonstrukcija lijeve dojke protezom
Rekonstrukcija lijeve dojke protezom Rekonstrukcija lijeve dojke protezom

Rekonstrukcija obaju dojki protezom
Rekonstrukcija obaju dojki protezom Rekonstrukcija obaju dojki protezom Rekonstrukcija obaju dojki protezom

Rekonstrukcija leđnim mišićem
Rekonstrukcija leđnim mišićem Rekonstrukcija leđnim mišićem

Rekonstrukcija leđnim mišićem
Rekonstrukcija leđnim mišićem Rekonstrukcija leđnim mišićem Rekonstrukcija leđnim mišićem

Rekonstrukcija obaju dojki protezom
Rekonstrukcija obaju dojki protezom Rekonstrukcija obaju dojki protezom Rekonstrukcija obaju dojki protezom