Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

KIRURGIJA ZLOĆUDNIH TUMORA DOJKE

Kirurgija dojke

Karcinom dojke najčešći je zloćudni tumor u žena, a može nastati iz duktalnog epitela (90% slučajeva) i lobularnog epitela (10% slučajeva). Najveća je učestalost oboljevanja od raka dojke u dobi od 45. do 70. godina. Faktori koji povećavaju rizik od pojave karcinoma dojke jesu: rak dojke u obitelji, rana prva menstruacija (prije 12.godine), kasna menopauza (nakon 50.godine), žene koje nisu rađale ili su rodile kasno (poslije 30. ili 35.godine), žene koje nisu dojile ili su dojile tek nekoliko mjeseci, dugotrajnija hormonska nadomjesna terapija u menopauzi, postojanje prekanceroznih promjena na dojkama (atipična duktalna ili lobularna hiperplazija).

Kirurško liječenje raka dojke je metoda izbora u liječenju operabilnog karcinoma. Ono obuhvaća: radikalno kirurško liječenje (modificiranu radikalnu mastektomiju te jednostavnu mastektomiju) i poštedno kirurško liječenje (kvadrantektomija, mastektomije s poštedom kože, mastektomija s poštedom kože i bradavice). Određivanje statusa regionalih limfnih čvorova obvezni je dio kirurškog liječenja karcinoma dojke jer utječe na prognozu i odabir naknadnog sistemskog onkološkog liječenja. Kad se na temelju prijeoperacijskih dijagnostičkih postupaka ne može dokazati da su limfni čovrovi zahvaćeni tumorskim stanicama, tijekom kirurškog liječenja karcinoma dojke vrši se biopsija sentinel čvora.

Ako je sentinel čvor pozitivan odstranjuju se limfni čvorovi I. i II. reda pazušne jame, kao i u slučaju kad se prijeoperacijskom dijagnostikom dokaže prodor tumora u limfne čvorove.

Tip kirurškog postupka u liječenju karcinoma dojke ovisi: o veličini tumora, o prodoru tumora u regionalne limfne čvorove, o lokalizaciji tumora, o veličini dojki, o postojanju multicentričnog raka dojke te o dobi bolesnice. Mastektomija sa poštedom kože ili kože i bradavice zahtijeva primarnu rekonstrukciju dojke silikonskim implantatom ili vlastitim tkivom.

Svi ovi kirurški postupci provode se u općoj anestezi a ovisno o tipu kirurškog postupka, vrijeme oporavka varira od 7 do 20 dana.


Kvadrantektomija lijeve dojke - nakon godinu dana
Kvadrantektomija lijeve dojke - nakon godinu dana