Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

BIOPSIJA DOJKE

Kirurgija dojke

Biopsija dojke jest kirurški postupak kojim se uzima tkivo za histološku analizu. Najčešće indikacije za biopsiju jesu: tumor dojke, sumnjive promjene nađene mamografski (mikrokalcifikati i slično) bez palpabilnog tumora, ekcematozne promjene (crvenilo i krastice) na areoli i mamili. Biopsija se najčešće provodi kao ekscizijska biopsija (potpuno odstranjenje sumnjivog tumora ili područja dojke), a jedino kad su promjene rasprostranjene na većem području dojke ili areole i bradavice radi se incizijska biopsija (odstranjuje se samo dio promjenjenog tkiva), a patohistološki nalaz određuje daljni postupak liječenja. Operacijski se rez, kad god je to moguće, postavlja polukružno uz rub areole. Biopsija dojke uglavnom se provodi u općoj anesteziji. Oporavak nakon tog zahvata traje 7 do 10 dana.


Biopsija periareolarnim rezom- nakon godinu dana
Biopsija periareolarnim rezom- nakon godinu dana Biopsija periareolarnim rezom- nakon godinu dana Biopsija periareolarnim rezom- nakon godinu dana