Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

BIOPSIJA ŠIROKOM IGLOM

Kirurgija dojke

Biopsija širokom iglom (cor-needle biopsy) ili kor-biopsija dijagnostički je postupak koji se provodi u lokalnoj infiltracijskoj anesteziji pomoću posebnog aparata. Indicirana je kod palpabilnih tumora dojke, a njome se dobiva tkivo (materijal) za histološku analizu. S obzirom na to da je u postavljanju dijagnoze točnost citološke analize (citološka punkcija) 85-90%, kor-biopsija je dijagnostička metoda sa znatno većom pouzdanošću jer se na temelju nje dolazi do histološke dijagnoze promjene na dojci.


Biopsija širokom iglom
Biopsija širokom iglom