Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

TUMORI ŠAKE

Kirurgija šake

Tumori koji se javljaju u području šake najčešće su dobroćudni. Među najučestalije tumore šake spadaju: ganglion, gigantocelularni tumor tetivne ovojnice, epidermoidna cista i glomus tumor. Znatno su rijeđi brojni drugi tumori mekih tkiva šake (lipom, fibrom, hemangiom, karcinomi kože, melanom, itd.), hrskavice (osteohondrom, hondrosarkom, itd.), te kostiju šake (osteom, cista, osteosarkom, itd.). Osnovni ciljevi liječenja tumora šake jesu ukloniti tumor i postići lokalnu kontrolu bolesti, a pritom očuvati ili rekonstruirati funkciju šake. Kirurško liječenje, ovisno o vrsti i lokalizaciji tumora te o njegovu malignom potencijalu, obuhvaća niz kirurških postupaka - od lokalne ekscizije do amputacije. Liječenje se većinom provodi u lokalnoj anesteziji ili u aksilarnom bloku. Sve operacije na šaci provode se uz pomoć blijede staze te povećanja operacijskog polja lupama.