Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

PRIJELOMI KOSTIJU ŠAKE

Kirurgija šake

Prijelomi kostiju šake najčešći su tip prijeloma u ljudi, a događaju se većinom na radnom mjestu, kod kuće ili pri bavljenju sportom i hobijima. Najčešći su u mlađih muškaraca, a desna je šaka češće zahvaćena. Neadekvatno liječenje prijeloma šake rezultira znatnim morbiditetom i često i invaliditetom. Prijelome kostiju šake možemo podijeliti: na zatvorene i otvorene prijelome, na stabilne i nestabilne, spiralne, poprečne ili kominutivne te na izolirane prijelome kostiju šake ili prijelome u kombinaciji s ozljedama zglobova, ligamenata, tetiva ili neurovaskularnih struktura. Dijagnostika prijeloma šake većinom obuhvaća fizikalni pregled te RTG snimke. Većina prijeloma može se uspješno liječiti konzervativno. Nestabilni prijelomi i prijelomi s pomakom te kominutivni prijelomi zahtijevaju kirurško liječenje koje uglavnom obuhvaća repoziciju i osteosintezu: Kirschnerovim žicama, serklažnom žicom, vijcima, te pločicom i vijcima.


Osteosinteza Kirschnerovim žicama
Osteosinteza Kirschnerovim žicama

Osteosinteza vijcima
Osteosinteza vijcima

Sekundarna osteosinteza pločicom i vijcima
Sekundarna osteosinteza pločicom i vijcima