Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

OZLJEDE TETIVA I PERIFERNIH ŽIVACA

Kirurgija šake

Ozljede tetiva i perifernih živaca vrlo su učestale u svakodnevnom životu. Prema tipu ozljede razlikujemo otvorene ozljede-rane, koje, prema uzroku ozljede, mogu biti porezotine, posjekotine, ozljede s nagnječenjem tkiva, eksplozivne ili strijelne ozljede, te ugrizne ozljede i zatvorene ozljede-rupture, avulzije i kompresivne ozljede. Kod svake otvorene ozljede tetive i živca, kad god je to moguće, preporučuje se rekonstrukcija unutar prva 24 sata. Rekonstrukcije ozljeda tetiva i perifernih živaca provode se uz pomoć blijede staze i povećanja operacijskog polja lupama, a kirurški se postupci razlikuju od direktnog šava do primjene grafta ili nekih drugih plastično-rekonstrukcijskih tehnika. Nakon ovih operacija nužna je imobilizacija, a potom fizikalna terapija.