Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

Prof. dr. sc. Zdenko Stanec, dr. med.

Edumed tim

Prof. dr. sc. Zdenko Stanec, dr. med.

STRUČNA DJELATNOST

• Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 1971. god., a diplomirao 1976. god.

• Poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 1976. do 1978. god.

• Specijalizacija iz opće kirurgije u Klinici za kirurgiju KBC “Zagreb” od 1981. do 1985. god.

• Subspecijalizacija iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u: Klinici za kirurgiju KBC “Zagreb”, Klinici za plastičnu kirurgiju, “The Queen Victoria Hospital” u East Grinsteadu, Velika Britanija

Klinici za plastičnu kirurgiju, Dreifaltigkaits, Krankenhaus u Wesselingu od 1985. do 1988. god.

• Stručno usavršavanje iz različitih područja plastične kirurgije tijekom brojnih tečajeva u Europi i Americi:

• Poslijediplomski tečaj iz kirurgije šake, Oxford, Engleska , 1987. god.

• Poslijediplomski tečaj iz mikrokirurgije, Hannover, Njemačka, 1990. god.

• Poslijediplomski tečaj iz kirurgije glave i vrata, Europska onkološka škola, Venecija, Italija, 1991. god.

• Poslijediplomski tečaj iz kirurgije dojke, Europska onkološka škola, Milano, Italija, 1991. god.

• Poslijediplomski tečaj iz primjene lasera, Mastricht, Nizozemska, 1994. god.

• Poslijediplomski tečaj iz endoskopske plastične kirurgije, Nica, Francuska, 1995. god.

• Poslijediplomski tečaj iz estetske plastične kirurgije, New York, SAD, 1995. god.

• Tečaj iz estetske plastične kirurgije, New York, SAD, 1998. god.

• Tečaj iz liječenja raka dojke – Europska onkološka škola. Milano,Italija, 2000. god.

• Tečaj iz plastične kirurgije dojke, Američko udruženje za plastičnu kirurgiju (ASPS) na 71 st Annual meeting, San Antonio USA, 2002. god.

• Kao pozvani predavač sudjelovao je u radu brojnih stručnih skupova u Europi i Americi :

9th European Congress in Plastic Surgery, svibanj 2001., Rim, Italija - voditelj tečaja: Vaskularizacija kože i vrste lokalnih režnjeva

12th European Course in Plastic Surgery, studeni 2003., Groningen, Nizozemska

13th European Course in Plastic Surgery, studeni 2004., Porto, Portugal

14th European Course in Plastic Surgery, studeni 2005., Dublin, Irska

10th ESPRAS Congress, kolovoz 2005., Beč, Austrija

15th European Course in Plastic Surgery, studeni 2006., Budapest, Mađarska

EURAPS Congress in Plastic Surgery, svibanj 2006, Instanbul, Turska

34th Alpine Workshop on Plastic Surgery, veljača/ožujak 2007., Canillo, Andora

19th Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), veljača 2008, Melbourne, Australija

• Organizirao je 2 međunarodna kongresa iz plastične kirurgije, 3 simpozija i 15 tečajeva trajnog usavršavanja iz područja plastične kirurgije

ZNANSTVENA I NASTAVNA DJELATNOST

• Naslov magistra znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekao je 1985. godine, a doktora znanosti 1990. godine temeljem odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta

• U Zagrebu, 1989. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje asistent , a 1993. godine u zvanje docent u Katedri za kirurgiju, za predmet Kirurgija

• Zvanje izvarednog profesora u katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu stječe 1997. godine

• Zvanje redovitog profesora stječe 2007. godine

• 2004. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti.

• od 1992. god. voditelj je znanstvenog projekta “Mikrokirurgija u zbrinjavanju ozljeda perifernih živaca”

• Član ispitne komisije za specijalističke ispite iz kirurgije i uže specijalizacije- plastične kirurgije

• Voditelj je dva kolegija iz plastične kirurgije na znanstvenom poslijediplomskom studiju iz područja Biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

• Voditelj je predavanja iz plastične kirurgije na stručnim poslijediplomskim studijima iz: ortopedije, otorinolaringologije i onkologije

• Nositelj je tri kolegija malih izbornih predmeta u dodiplomskoj nastavi, te nastavnik i ispitivač u dodiplomskoj nastavi iz predmeta “Kirurgija”, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

ČLANSTVA I FUNKCIJE U ZNANSTEVNIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

• član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za kirurgiju,

• član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, (osnivač društva 1997.),član u HAMZ-u, član razreda za tumore HAZU

•član Američkog društva za plastičnu kirurgiju (ASPS),

• član Europske udruge za plastičnu kirurgiju (EURAPS-a),

• član Europske ispitne komisije za plastičnu kirurgiju (EBOPRAS-a),

• član Svjetske udruge za estetsku kirurgiju (ISAPS), član udruge plastičnih kirurga - Alpine workshop group

PUBLIKACIJE

• Objavio je 26 radova u časopisima indeksiranim u Current Contents-u, 20 radova u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama

• Urednik je slijedećih skripti : “Bolesti i ozljede šake I i II” “Abdominoplastika” “Kirurgija dojke” “Estetska kirurgija lica” “Novi šivaći materijali, transplantati i lokalni režnjevi” i “Melanom”

• Urednik je nastavnog, sveučilišnog udžbenika “Melanom”, Medicinska Naklada, Zagreb 2006. godine

• Urednik je nastavnog, sveučilišnog udžbenika “Kirurgija”, Naklada Ljevak, Zagreb 2007. godine