Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

Prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med.

Edumed tim

Prof.dr.sc. Rado Žic, dr.med.

Doc. dr. sc. Rado Žic, dr. med.,  rodjen je 1966. godine u Zagrebu u liječničkoj obitelji.
Srednju školu je završio u San Diegu, SAD. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1984. godine.
Tijekom studija u dva navrata dobio je nagradu rektora Sveučilišta za najbolji studentski rad, nagradu za najbolji studentski rad iz područja temeljnih medicinskih znanosti, dekanovu nagradu i nagradu rektora Sveučilišta za najboljeg studenta medicine. Diplomirao je 1989 g. sa prosječnom ocjenom 4.8. Nakon što je dvije godine radio kao stručni suradnik na Katedri za anatomiju, 1992. godine započeo je specijalizaciju iz Opće kirurgije na Klinici za kirurgiju, KBC «Zagreb».

Specijalistički ispit položio je 1996. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita radi na Odjelu za plastičnu kirurgiju KBC «Zagreb», a od 1998. godine Odjelu za plastičnu kirurgiju KB «Dubrava». Nakon specijalizacije proveo je 2 godine na stručnom usavršavanju iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije u više inozemnih klinika u Engleskoj, Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj kod vodećih stručnjaka iz područja plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije kao sto su Prof. Neven Olivari, Prof. Miomir Ninković, TC Teo MD FRCS i drugih.

Doktorsku disertaciju obranio je 1995. godine. Viši assistent na Katedri za Kirurgiju, Medicinskog fakulteta postao je 2002 a Docent 2006 godine. Od 2005 godine Znanstveni je savjetnik.
Objavio je 27 znanstvenih i stručnih radova, od toga 13 u časopisima indeksiranim u CC-u. Redovito sudjeluje kao predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima na kojima je prezentirao više od sto radova. Od 1994 godine vodi vježbe iz kliničke anatomije, suvoditelj je malih izbornih predmeta Osobitosti kirurških postupaka u estetskoj kirurgiji, Kirurgija šake i Transplantacija tkiva i rekonstrukcijski postupci u plastičnoj kirurgiji. 

Voditelj je kolegija kirurgija šake, a kao predavać sudjeluje i na kolegijima Mikrokirurški prijenos tkiva, Transplantati i režnjevi i Kirurgija dojke na znanstvenom poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Organizator je tečajeva prve kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Osnove Mikrokirurgije i Kirurgija šake. Od 2002. voditelj je projekta Prefabrikacija tkiva u Plastičnoj kirurgiji. Već više od 14 godina sudjeluje u znanstvenom, stručnom i nastavnom radu iz tih područja.

Svojim dosadašnjim radom pridonio je unapređenju struke kroz klinički rad, gdje je uveo perforatorske režnjeve u kliničku praksu u Hrvatskoj, znanstvena istraživanja i prijenosom znanja u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Podpredsjednik je Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, član Europskog udruženja za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju (ESPRAS) Medjunarodnog društva za estetsku plastičnu kirurgiju ISAPS, Europskog borda za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju (EBOPRAS), Svjestskog drštva za estesku plastičnu kirurgiuju ISAPS i dopisni član američkog društva za Plastičnu kirurgiju ASPS