Poliklinika Edumed
Estetska kirurgija glave i vrata
estetska kirurgija trupa i udova
Estetska kirurgija dojki
Kirurgija dojke
Rekonstrukcijska plastična kirurgija
Dermatovenerologija
novosti

Doc. dr. sc. Sanda Stanec, dr. med.

Edumed tim

Doc. dr. sc. Sanda Stanec, dr. med.

STRUČNA DJELATNOST

• Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala 1984.god., a diplomirala 1990. god., s prosječnom ocijenom 4,76

• Nakon jednogodišnjega liječničkog staža, radila kao znanstveni novak u Zavodu za plastičnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju KBC “Zagreb“ od 1992. do 1994. god.

• Zaposlena u privatnoj kirurškoj ordinaciji u Daruvaru od 1994. do 1996. god.

• Specijalizacija iz opće kirurgije u klinikama za kirurgiju KBC “Zagreb” i KB “Dubrava” od 1996. do 2000. god.

• Subspecijalizacija iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije: Odjel za plastičnu kirurgiju Klinike za kirurgiju KB “Dubrava”;

Klinika za plastičnu kirurgiju, Dreifaltigkaits, Krankenhaus u Wesselingu; od 2001. do 2003. god.

• Poslijediplomski tečaj stalnog usavršavanja liječnika iz ultrazvuka dojke 2002. god.

• Položila (EBOPRAS-ov) Europski ispit iz plastične kirurgije i stekla naziv ”Fellow of EBOPRAS”, 2003. god.

• Sudjelovala je u radu brojnih stručnih skupova u Europi i Americi, od kojih su najznačajniji :

• Advances in Aesthetic Plastic Surgery: The Cutting Edge Symposium, The Manhattan EET Hospital, New York, listopad 1996., NY, SAD

• Advances in Aesthetic Plastic Surgery: The Cutting Edge II Symposium, The Manhattan EET Hospital, New York, studeni 1998., NY, SAD

• 71 st Annual Scientific Meeting ASPS/PSEF/ASMS,studeni 2002., San Antonio, Texas, USA (bila je polaznik tečajeva : 1. liječenje melanoma; 2. kirurgija dojke; 3. rekonstrukcija dojke)

• 12th European Course in Plastic Surgery, studeni 2003., Groningen, Nizozemska

• Tečaj primjene filera Aquamida, svibanj 2004, Ljubljana, Slovenija

• Breast cancer . Oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery. 6th Milan breast cancer conference, lipanj 2004.

• Nu-derm training. Obagi blue peel training programme, rujan 2004., London, Velika Britanija

• 13th European Course in Plastic Surgery, studeni 2004., Porto, Portugal

• 14th European Course in Plastic Surgery, studeni 2005., Dublin, Irska

• Augmentation mammoplasty : 510 and 410 Matrix System, listopad 2006., Ankaran, Slovenija

• 15th European Course in Plastic Surgery, studeni 2006., Budapest, Mađarska

• 34th Alpine Workshop on Plastic Surgery, veljača/ožujak 2007., Canillo, Andora

• Beauty through Science, svibanj 2007., Stockholm, Švedska

• 19th Congress of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), veljača 2008, Melbourne, Australija

• Organizirala je ili sudjelovala u organizaciji 2 kongresa, 3 simpozija i 10 tečajeva trajnog usavršavanja iz područja plastične kirurgije

• U ožujku 2007. godine organizirala je Simpozij iz područja estetske kirurgije pod nazivom “Pomlađivanje lica bez skalpela”,

te praktičnih tečajeva trajnog usavršavanja liječnika :

1. Uklanjanje bora primjenom Botulinum toksina

2. Uloga Aquamida u pomlađivanju lica

3. Regeneracija oštećene kože TCA pilingom

4. Uloga lipofilinga u estetskoj kirurgiji lica

ZNANSTVENA I NASTAVNA DJELATNOST

• Naslov doktora znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekla je 1996. godine

• od 1992. god. sudjelovala je u radu znanstvenog projekta pri Ministarstvu znanosti RH, kao istraživač-suradnik, a od 2002. godine bila je voditelj znanstvenog projekta “Značaj biopsije sentinel limfnog čvora kod melanoma i karcinoma dojke”

• Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje naslovni viši asistent , a 2004. godine u zvanje naslovni docent u Katedri za kirurgiju, za predmet Kirurgija

• 2005. godine izabrana u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva,znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti.

• član ispitne komisije za specijalističke ispite iz uže specijalizacije- plastične kirurgije od 2005 godine

• Nastavnik je u dodiplomskoj nastavi iz predmeta : “Kirurgija“, “Klinička propedeutika“, te malih izbornih predmeta : “Rekonstrukcijska kirurgija“, “Kirurgija šake“i “Estetska kirurgija“

• Nastavnik je u postdiplomskoj nastavi iz predmeta: “Transplantati i režnjevi“, “Mikrovaskularni prijenos tkiva“, te “Kirurgija šake“,

• voditelj je postdiplomskog predmeta “Kirurgija dojke“ u doktorskom studiju “Biomedicina i zdravstvo“, od 2003. godine do danas

ČLANSTVA I FUNKCIJE U ZNANSTEVNIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

• član Hrvatskog liječničkog zbora

• član Hrvatskog kirurškog društva

• član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, (CSPRAS-a), (4 godine obavljala dužnosti tajnika društva)

• član Hrvatskog senološkog društva

• Delegat ESPRAS-a (Europskog udruženja društava plastičnih, rekonstrukcijskih i estetskih kirurga)

• član ISPRAS-a (Svjetskog udruženja plastičnih, rekonstrukcijskih i estetskih kirurga )

• član EBOPRAS-a (European Bord of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

• član ISAPS-a, (Svjetskog udruženja estetskih plastičnih kirurga)

PUBLIKACIJE

• Objavila je 24 rada u časopisima koji se indeksiraju u Current Contents-u, te 11 radova u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama

• Urednik je slijedećih skripti : “Bolesti i ozljede šake I i II” “Abdominoplastika“; “Kirurgija dojke“; “Estetska kirurgija lica““Novi šivaći materijali, transplantati i lokalni režnjevi“ i “Melanom“

• Urednik je nastavnog, sveučilišnog udžbenika “Melanom“, izdanog 2006. godine.